Mūsu vīzija

Izglītoti vecāki un sagatavoti rūpēties par bērnu ar īpašām vajadzībām. Sabiedrībā integrēti bērni, kuriem pieejami visi nepieciešamie materiāli, metodes, fizioterapija un labi dzīvošanas apstākļi.

Reto slimību pacientiem nav apgrūtinātas iespējas uzzināt savas saslimšanas diagnozi. 
Visiem skaidri risinājumi nākotnei un iespēja dzīvot pilnvērtīgu dzīvi Latvijā.

Mērķi

Fonda mērķis ir ar fonda un ziedojumu līdzekļiem:

Atbalstīt bērnu ar īpašām vajadzībām slimības diagnosticēšanu, rehabilitāciju, speciālistu konsultācijas, izglītību, asistentu pakalpojumus, aprūpi, kas nav valsts apmaksāti.
Organizēt un realizēt atbalsta grupas, izglītojošus pasākumus vecākiem, kuru bērni ir ar īpašam vajadzībām.
Organizēt pasākumus cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācijai sabiedrībā.
Sniegt bērniem ar īpašām vajadzībām materiālu atbalstu- apģērbu, autiņbiksītes, apavus, pārvietošanās, tehniskos palīglīdzekļus, medicīnu u.c., kas nav valsts apmaksāti.
Organizēt sabiedriskus pasākumus, nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm

Uzdevumi

Savu mērķu īstenošanai Fonds:

Organizē finanšu līdzekļu sadali mērķu sasniegšanai.
Organizē Fonda un Fondam ziedotās un dāvinātās mantas un līdzekļu apsaimniekošanu.
Organizē finanšu un citu līdzekļu piesaisti un fizisko un juridisko personu ziedojumu vākšanu Fonda mērķu sasniegšanai.
Veic jebkādu citu darbību, kas nav pretrunā ar pastāvošo likumdošanu un sekmē Fonda mērķu sasniegšanu.

Par mums

Satiekot citus vecākus un bērnus ar īpašām vajadzībām, rodas plašāka skaidrība kā palīdzēt gan bērniem, gan vecākiem. Tāpēc Teodora Jura vecāki sadarbībā ar citu bērnu vecākiem ir izlēmuši veidot šo fondu.

Kontakti

Adrese: Misas iela 34-3, Rīga, LV-1058

Telefons: +371 22844298

E-pasts: [email protected]

Ziedojumu konts

LV34HABA0551044217340 
Banka: A/S “Swedbanka”, kods: HABALV2LV
„Teodora Jura fonds”
Reģ. Nr. 40008268573. 

 

©2023 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Teodora Jura fonds

Search