Blogs

2020.gada atskats "Teodora Jura fonds" darbībā un Teodora dzīvē

2020.gads tuvojas noslēgumam un neskatoties uz to, ka tas ir bijis "distancēm" pilns Covid-19 ierobežojumu sakarā, tajā tomēr bijuši svarīgi notikumi gan nodibinājuma "Teodora Jura fonds"  darbībā, gan pašam Teodoram Jurim Dreimanim. 

2020.gada 7.februārī sadarbībā ar Bērnu paliatīvās aprūpes biedrību un Liepājas Bērnu paliatīvās aprūpes komandu Rīgā, BKUS telpās tika rīkots seminārs  vecākiem un specialistiem “Dzīve ar neizārstējami slimu bērnu”.

2020.gada jūlijā notika pāris tikšanās mammām ar bērniņiem ar īpašām vajadzībām, kur skaistie mirkļi tika iemūžināti un bildītes ar pārsteigumu dāvanām priecēja vecākus.

2020.gada 12.septembrī tēvi bērniem ar īpašām vajadzībām un tipiskie bērni, kas spēj noiet garus gabalus kājām, devās pieredzes bagātā, spēcinošā pārgājienā Tūjas pusē. Pēc pārgājiena tika apstiprināts, ka vecākiem ir nepieciešamas psiholoģiskas atbalsta grupas. 

2020.gada septembrī tika iesniegts projekts Sabiedrības integrācijas fondā Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursa “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai” ietvaros. Projekts “Ģimeņu, kuras audzina bērnu ar īpašām vajadzībām, atbalsts” tika apstiprināts un tiks realizēts 2021.gadā. Tiks organizēta psiholoģiska atbalsta grupa 12 tēviem bērnu ar īpašajām vajadzībām ģimenēs, kas veicinās ģimeniskas vides un vērtību veidošanu, veicot secinājumus pašvaldību informēšanai ar ieteikumiem.

2020.gada novembrī izprotot, ka Teodors aug un viņam nepieciešams specializēts autokrēsliņš (ar galvas balstu ar galvas balstu, sānu balstiem, kāju balstu, izgriežams uz durvju pusi, lai puisi var izcelt), kas izmaksā 2800,00 EUR un tādi krēsliņi ir nepieciešami arī daudziem citiem bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, sadarbībā ar citiem vecākiem tika sagatavota un izsūtīta vēstule valsts iestādēm ar atbalsta lūgumu un lūgumu veikt izmaiņas MK noteikumu Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 2.pielikumā, iekļaujot sarakstā tehnisko palīglīdzekli – specializēts autokrēsls bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.   Vēl nav saņemtas atbildes no visām valsts iestādēm, bet plašu un ļoti izskaidrojošu vēstuli saņēmām no NRC  “Vaivari” par to kādi jauni tehniskie palīglīdzekļi tiks iekļauti sarakstā un, ja autokrēsla izgatavošana nav saistīta ar īpašu specifikāciju vai individuālu pielāgojamību, bet ar standartizēta komerciālajā tirgū brīvi pieejama autokrēsla modeļa ražošanu, šādam minēto tehnisko palīglīdzekļu saraksta papildinājumam nesaskata atbilstošu pamatojumu.

2020.gads Teodora Jura Dreimaņa dzīvē 

Teodors 2020.gada 21.maijā nosvinēja 4.dzimšanas dienu un 2.jūnijā uzsāka bērnudārza gaitas p.i.i. "Sapņudārzs", Rīgas Strazdumuižas vidusskolas - attīstības centra pirmsskolas grupā. Tas ir pats labākais gada notikums! 

Tipisko bērnu skolas un bērnudārza gaidas šķiet pašsaprotamas, bet Teodoram tas ir liels notikums, jo ir specifiskas vajadzības un nepieciešama īpaša uzmanība. Teodors patstāvīgi nepārvietojas, ir jācilā, jāvertikalizē, vēl netver priekšmetus, lieto pamperīšus, ievēro striktu Ketogēno diētu, kas palīdz kontrolēt epilepsijas lēkmes, kas viņam ir aptuveni katru otro dienu (arī bērnudārzā).

Kā teica māmiņa Arina: "ģimene, kurā ienāk bērniņš ar īpašām vajadzībām, nav sagatavota un izglītota tam. Bet viņi mācās, apgūst un pēta. Tas būtu pašsaprotami, ja to darītu arī skolas un bēnrudārzi”.

Esam ļoti pateicīgi bērnudārza "Sapņudārzs" vadībai,  vadītājai Ligitai Ģeidei, audzinātājām: Liānai Druvnesei, Diānai Gruznovai, Silvijai, Ingūnai Štelfai un citiem, kas palīdz Teodora vecākiem uzticēties un pilnībā paļauties, ka ar bērnu bērnudārzā viss ir labi. Uzsākot bērnudārza gaitas, ir manāms, ka Teodors arī sāk vairāk saprast, savienot rociņas, aplaudēt, vērot un priecāties. Paldies par to! 

Laimīgu, mīlestības pilnu un panākumiem (kaut maziem) pilnu Jauno 2021.gadu!

 

Par mums

Satiekot citus vecākus un bērnus ar īpašām vajadzībām, rodas plašāka skaidrība kā palīdzēt gan bērniem, gan vecākiem. Tāpēc Teodora Jura vecāki sadarbībā ar citu bērnu vecākiem ir izlēmuši veidot šo fondu.

Kontakti

Adrese: Misas iela 34-3, Rīga, LV-1058

Telefons: +371 22844298

E-pasts: [email protected]

Ziedojumu konts

LV34HABA0551044217340 
Banka: A/S “Swedbanka”, kods: HABALV2LV
„Teodora Jura fonds”
Reģ. Nr. 40008268573. 

 

©2024 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Teodora Jura fonds

Search